Ψεκαστήρας βενζίνης
May 24, 2024
Hoteche G840605 - Ψεκαστήρας βενζίνης 41,5 Cc

Ψεκαστήρας βενζίνης 41,5 Cc
• Κυβισμός: 41,5 Cc
• Μέγιστη. Απόδοση: 2,13 Kw
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 7500 λεπτά-1
• Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού: 1400Ml
• Δοχείο Σκόνης/Υγρού: 14L
• Εύρος≥12M
____________________________________________


41.5Cc Gasoline Sprayer
• Displacement:41.5Cc
• Max. Output:2.13Kw
• No Load Speed:7500Min-1
• Oil Tank Capacity:1400Ml
• Powder/Liquid Container:14L
• Range≥12M

Share